Pillanatképek - nyitott akadémia a második világháború történetéről.

Az MTA II. világháború története albizottság előadássorozata.

A lengyelek annak ellenére, hogy országukat a második világháború elején totalitárius szomszédai felszámolták, a háború első napjától az utolsóig harcoltak a náci Németországgal szemben szinte az összes hadszíntéren. A lengyel hadsereg nem kapitulált, a kormány emigrációban működve fenntartotta az állami jogfolytonosságot, a megszállt országban pedig Európa legnagyobb létszámú ellenállása alakult ki. Ennek ellenére a háború végén nem ismerték el őket győztes államnak.Előadásomban bemutatom a jelenlegi lengyel historiográfia legfontosabb vitáit, megállapításait és (emlékezetpolitikai) korlátait, valamint példákkal szeretnék rávilágítani arra, hogy a magyar történetírás máig nem tudott igazán tárgyilagos értékelést adni a lengyel ellenállás történetéről.

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Chronological periods: 
20th century, Second World War
Disciplines: