Pető Andrea, a Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak sorozatban megjelent „…Akkor aszt mondták kicsi robot”. A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében (Budapest, 2018) című kötet szerzőjével, Stark Tamással az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főmunkatársával beszélgetett.  A második világháború során, különösen annak utolsó hónapjaiban Magyarország háború alatti területéről mintegy 600 ezren kerültek szovjet fogságba. A foglyok közel harmada civilként lett „hadifogoly”. A kötet szerzője elmondta, hogy a 347 doboznyi forrásanyagból válogatott dokumentumok, levelek nemcsak az elhurcolásról, hanem az elhurcolás miatt bekövetkező családi tragédiákról, megtört életpályákról, titokzatos letartóztatásokról, valamint az üldöztetést túlélő zsidók újabb megpróbáltatásairól is tudósítanak. Kitért a kényszermunkások történetével kapcsolatos kutatások nehézségeire, valamint arra, hogy a magyar kormányzat közvetlenül a világháború után, hogyan próbált közbenjárni a szovjet vezetésnél az elhurcoltak kiszabadítása érdekében.  A beszélgetésben szó esett a kormányzat által 2015-ben meghirdetett  “Gulág-emlékév”-ről és az emlékezetpolitikáról is.

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Creators: 
Guests: 
Chronological periods: 
Second World War, 1938-1945, Post WWII
Disciplines: