Az előadás az egyes plébániák fennmaradt Historia Domusai-ban rögzített leírások alapján tesz kísérletet a „kisemberek” frontátvonulással kapcsolatos tapasztalatának bemutatására és értelmezésére. A plébánosok korabeli feljegyzései a múltbéli közösségi tapasztalatok és a jövőre vonatkozó közös várakozások hálóján átszűrt személyes megfigyelések, egyúttal az esetek végtelen sokféleségéről tudósító korlenyomatok. Milyen helyzetértékelések, szerepfelfogások bontakoznak ki e krízishelyzet idején keletkezett írásokból? Milyen „kulcsok” szükségesek megértésükhöz? Végül mi az eseményeknek az a történelmi tapasztalata, melyet csak a történeti reflexió fedhet fel? 

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Creators: 
Chronological periods: 
20th century, Second World War
Disciplines: