Paradox módon, miközben felmérések és statisztikai adatok bizonyítják a romák esélytelenségét, generációs kirekesztettségét, a magyar társadalom többsége még mindig úgy vélekedik, hogy a romák “túltámogatottak”, „mindent megkaptak”, de nem élnek, éltek ezzel a lehetőséggel és ezért kizárólag őket terheli felelősség. Ezzel szemben a szomorú valóság az, hogy a privatizáció, az állami vállalatok felszámolása, a jóléti újraelosztás radikális átszervezése és csökkentése hátrányosabban sújtották a roma, mint a nem-roma lakosságot. A romák társadalmi integrációját célzó intézkedések, elenyésző eredménnyel jártak. A rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi átrendeződések sokkal nagyobb mértékben rontották a romák helyzetét, mint amennyit ezek a programok tudtak tenni a romák valós integrációjáért.
A rendszerváltozás tragikus hatásain túl, a romákkal kapcsolatos aggodalmaknak mély történelmi gyökerei vannak, amelyek hol a szabad barbárok csodálatában öltenek testet, hol pedig a “cigányok” megneveléséhez, civilizációjához, “integrációjához”, vagy kiirtásához vezetnek.

A kurzusnak két fő célja van: (1) napjaink romákkal kapcsolatos narratíváinak átfogó kritikai vizsgálata; (2) fórumot biztosítani progresszív alternatív víziók és gyakorlatok megvitatásához.Adott szeminárium témáját felkért előadók vezetik fel, akik között megtalálható - többek között - újságíró, irodalmár, politikus és civil aktivista.

https://biboszabadegyetem.org/a-cigany-problematol-a-roma-emancipacioig

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Creators: