Bosnyák Zoltán főszerkesztésével 1944 májusa és decembere között, heti rendszerességgel jelent meg a Harc című folyóirat. A lap a Zsidókérdéskutató Magyar Intézet hivatalos lapja volt. A kutatás eredményeként kirajzolódik, hogy a lap célja az idegenérzet növelése, a korábbi korszakokból átvett zsidóellenes képek átformálása és megújítása az adott kornak megfelelően, a honi társadalom egészére való hatásgyakorlás, negatív érzet erősítése ill. elültetése a zsidósággal kapcsolatban. Miképp működött, mik voltak a céljai a tudatos zsidóellenes propagandának Magyarországon? A különböző igényű cikkeivel, hirdetéseivel a társadalom valamennyi rétegét meg szerette volna szólítani és „végső harcba hívni” a zsidóság ellen. Propaganda a második világháborúban című konferencia előadása, mely elhangzott az MTA Székház Felolvasótermében, a Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA II. világháború története albizottság szervezésében 2018. november 16-án.

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Creators: 
Chronological periods: 
Second World War, 1938-1945
Topics: 
Disciplines: