Pillanatképek - nyitott akadémia a második világháború történetéről.

Az MTA II. világháború története albizottság előadássorozata.

Előadásom során hat fő tézis mellett fogok érvelni. Elsőként azt fejtem majd ki, hogy az erőszak kultúránk egyik kulcskérdése, melynek tanulmányozása komoly tudományos kihívásokat is rejt. Másodjára azt állítom, hogy a tömeges erőszak tanulmányozásakor a népirtás távolról sem problémátlan fogalma került a hierarchia csúcsára, lett a bűnök bűnének kortárs szinonimájául megtéve. Érveket hozok továbbá amellett, hogy a holokauszt közismert, ugyanakkor vitatható értelmezése a holokausztot a népirtás archetípusaként ábrázolja. Ezt követően amellett foglalok állást, hogy a holokausztot lehet és érdemes is összehasonlítani a tömeges erőszak további eseteivel. Ötödikként vázolom majd a népirtások kutatásának egy szűkebb és egy tágabb agendáját, mégpedig leginkább azért, hogy rámutathassak arra, hogy az Európán kívüli koloniális és az Európán belüli náci erőszak közti összefüggések vizsgálata miért is oly fontos. Végezetül pedig azt vetem fel, hogy a történettudomány releváns megkülönböztetéseket kell, hogy tegyen, az etikus emlékezetnek azonban inkább az áldozatok közti szolidaritást elősegítő és kifejező közös tényezőket lenne érdemes előtérbe helyeznie.

Listen on:
Click on a link below to explore all similarly tagged content and subscribe to get updates on newly released podcasts
Type of Podcast: 
Creators: 
Chronological periods: 
20th century, Second World War
Disciplines: